Kategoria

Ciekawe Artykuły

1 Jod
Hormony podczas cyklu miesiączkowego i PMS
2 Przysadka mózgowa
Objawy braku adrenaliny i jak ją zwiększyć
3 Rak
Tarczyca i olej rybny: można go przyjmować przy niedoczynności tarczycy?
4 Rak
Badanie dopplerowskie podczas USG tarczycy
5 Testy
Jak obniżyć FSH
Image
Główny // Jod

Niedoczynność tarczycy u dzieci


Niedoczynność tarczycy u dzieci jest chorobą polegającą na niedostatecznym wydzielaniu hormonów tarczycy (tyrokalcytoniny, trójjodotyroniny i tyroksyny) przez komórki tarczycy.

Tarczyca zaczyna funkcjonować po 11-12 tygodniach rozwoju embrionalnego. Tyrocyty (komórki tarczycy) wychwytują wolny jod z osocza i gromadzą go, wykorzystując go do syntezy hormonów tarczycy. Hormony te są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Są szczególnie ważne w okresie przedporodowym (od momentu zapłodnienia komórki jajowej do urodzenia dziecka) oraz w pierwszych miesiącach po urodzeniu, gdyż regulują tworzenie i dojrzewanie struktur mózgowych, a przede wszystkim kory mózgowej, a także układu odpornościowego, oddechowego, krwiotwórczego.

Niedoczynność tarczycy u dzieci jest znacznie poważniejsza niż u dorosłych. Im młodsze dziecko, tym większe zagrożenie dla jego zdrowia przez niedobór hormonów tarczycy. Stan ten prowadzi do naruszenia metabolizmu białek, węglowodanów, tłuszczów i minerałów, zaburzenia procesów termoregulacji, powoduje opóźnienie rozwoju psychomotorycznego (wzrost, inteligencja, dojrzewanie).

W przypadku wczesnego rozpoczęcia leczenia rokowanie jest ogólnie korzystne. Hormonalna terapia zastępcza prowadzi do szybkiej kompensacji stanu chorego dziecka, aw przyszłości jego rozwój psychomotoryczny przebiega zgodnie z cechami wieku.

Formy choroby

Niedoczynność tarczycy jest klasyfikowana jako wrodzona lub nabyta. Wrodzoną niedoczynność tarczycy u dzieci obserwuje się z częstością 1 na 5000 noworodków. Częstość występowania chłopców jest 2 razy niższa niż dziewcząt.

W zależności od nasilenia objawów klinicznych braku hormonów tarczycy wyróżnia się jawną, przemijającą (przemijającą) i subkliniczną niedoczynność tarczycy u dzieci.

W zależności od poziomu, na którym doszło do naruszenia produkcji hormonów tarczycy, wyróżnia się następujące formy niedoczynności tarczycy:

 • pierwotny (tyrogenny) - spowodowany bezpośrednim uszkodzeniem tkanki tarczycy, charakteryzujący się wzrostem poziomu TSH (hormonu tyreotropowego);
 • wtórne (podwzgórze-przysadka) - związane z uszkodzeniem podwzgórza i / lub przysadki mózgowej, któremu towarzyszy niedostateczne wydzielanie hormonu tyreotropowego i tyroliberyny, po którym następuje osłabienie czynności tarczycy.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Przyczyną rozwoju niedoczynności tarczycy u dzieci są różne dysfunkcje układu podwzgórze-przysadka-tarczyca. W około 20% przypadków wystąpienie niedoczynności tarczycy u dzieci jest związane z nieprawidłowościami genetycznymi, dziedziczonymi lub pojawiającymi się samoistnie. Spośród genetycznie uwarunkowanych postaci choroby najczęściej występuje wrodzony obrzęk śluzowaty (kretynizm).

Inną przyczyną wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci są wady rozwojowe tarczycy (niedorozwój, aplazja, dystopia), które mogą być wywołane infekcjami wewnątrzmacicznymi, a także szereg negatywnych czynników wpływających na organizm kobiety w ciąży:

 • niedobór jodu;
 • promieniowanie jonizujące;
 • terapia solami litu, bromkami, środkami uspokajającymi, tyreostatykami;
 • wole endemiczne;
 • autoimmunologiczne zapalenie tarczycy.

Wtórne postacie wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci są związane z wadami rozwojowymi podwzgórza i / lub przysadki mózgowej.

Nabyta niedoczynność tarczycy u dzieci występuje znacznie rzadziej. Przyczyny jego wystąpienia mogą być:

 • endemiczny niedobór jodu;
 • uszkodzenie tarczycy lub przysadki mózgowej spowodowane guzem lub procesem zapalnym, urazem, zabiegiem chirurgicznym.

W celu wczesnego wykrycia wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci przeprowadza się badanie przesiewowe wszystkich noworodków.

Objawy niedoczynności tarczycy u dzieci

W okresie noworodkowym objawy niedoczynności tarczycy u dzieci są łagodne. Obejmują one:

 • ciąża poporodowa;
 • waga noworodka przekracza 4 kg;
 • obrzęk palców rąk i nóg, twarzy, języka (makroglossia);
 • niegrzeczny płacz;
 • ciężki przerywany oddech;
 • przedłużony przebieg przejściowej żółtaczki;
 • słaby odruch ssania;
 • przepuklina pępkowa;
 • długotrwałe gojenie się rany pępowinowej.

Gdy dzieci rosną i rozwijają się, objawy niedoczynności tarczycy stają się bardziej widoczne. U niemowląt karmionych piersią objawy niedoczynności tarczycy pojawiają się wolniej niż u niemowląt karmionych sztucznie. Wynika to z faktu, że hormony tarczycy matki są obecne w mleku matki w niewielkich ilościach. Objawy niedoczynności tarczycy u niemowląt to:

 • późne zamknięcie dużego ciemiączka;
 • letarg, letarg, senność;
 • niedociśnienie mięśni;
 • hipodynamia;
 • opóźnienie w przybieraniu na wadze i wzroście;
 • naruszenie terminu i kolejności ząbkowania;
 • opóźnienie w kształtowaniu umiejętności (trzymanie głowy, samodzielne obracanie się, siedzenie).

Charakterystycznym objawem niedoczynności tarczycy u dzieci jest powstawanie bradypsychii - słabych reakcji głosowych i emocjonalnych, obojętności na otoczenie. Chore dziecko ma słaby kontakt z bliskimi osobami, nie może bawić się samodzielnie, jego rozwój mowy jest opóźniony (brak buczenia, wymowa sylab). Inne przejawy patologii:

 • skłonność do zaparć;
 • niedokrwistość;
 • niska temperatura ciała;
 • zwiększona kruchość włosów;
 • suchość i bladość skóry;
 • obniżona odporność;
 • uszkodzenie mięśnia sercowego.

Brak hormonów tarczycy we wczesnych stadiach rozwoju embrionalnego prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, co powoduje:

 • upośledzenie umysłowe;
 • deformacja szkieletu;
 • karłowatość;
 • niedorozwój gruczołów płciowych;
 • zaburzenia mowy i słuchu, aż do ich całkowitej utraty;
 • zaburzenia psychiczne.

Przy niewielkim niedoborze hormonów tarczycy objawy choroby pojawiają się później, po osiągnięciu przez dziecko 2-5 lat, a czasami wraz z początkiem dojrzewania.

Dzieci z niedoczynnością tarczycy znajdują się pod stałą opieką endokrynologa, pediatry, neuropatologa.

Niedoczynności tarczycy występującej u dzieci powyżej drugiego roku życia nie towarzyszy poważne upośledzenie umysłowe. W takim przypadku chorobie towarzyszą następujące objawy:

 • powolne myślenie;
 • labilność nastroju;
 • opóźnione dojrzewanie i wzrost;
 • otyłość;
 • spadek wyników w nauce.

Diagnostyka

W celu wczesnego wykrycia wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci przeprowadza się badanie przesiewowe wszystkich noworodków. W 4-5 dniu życia pobiera się krew w celu określenia stężenia hormonu tyreotropowego. Podwyższony poziom tego hormonu wymaga dalszego dogłębnego zbadania dziecka, w tym określenia stężenia:

 • wolna i całkowita tyroksyna (T.4);
 • całkowita i wolna trójjodotyronina (T.3);
 • przeciwciała przeciwtarczycowe;
 • tyroglobulina.

Dodatkowo wykonuje się test z tyroliberyną i określa wskaźnik wiązania hormonów tarczycy.

Instrumentalne metody badań:

 • scyntygrafia i USG tarczycy - pozwalają zidentyfikować ewentualne anomalie rozwojowe, zmniejszoną aktywność funkcjonalną;
 • RTG kości rurkowych i stawów kolanowych w celu określenia wieku kostnego dziecka.

Leczenie niedoczynności tarczycy u dzieci

W przypadku wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci leczenie należy rozpocząć w pierwszych tygodniach życia. Zapobiega to występowaniu u nich ciężkich zaburzeń psychosomatycznych..

Leczenie farmakologiczne nabytej i wrodzonej niedoczynności tarczycy przeprowadza się przez całe życie pacjenta syntetycznymi analogami hormonów tarczycy. Optymalną dawkę leku hormonalnego wybiera endokrynolog indywidualnie, biorąc pod uwagę ogólny stan dziecka, parametry biochemiczne krwi, charakterystykę tła hormonalnego.

Oprócz hormonalnej terapii zastępczej schemat leczenia niedoczynności tarczycy u dzieci obejmuje leki nootropowe, witaminy, a także fizjoterapię i masaż..

Zapobieganie niedoczynności tarczycy u dzieci obejmuje powołanie kobiet w ciąży, zwłaszcza mieszkających na terenach endemicznych dla niedoboru jodu, preparaty zawierające jod.

Potencjalne konsekwencje i komplikacje

W przypadku braku leczenia niedoczynność tarczycy u dzieci może prowadzić do następujących powikłań:

 • upośledzenie umysłowe o różnym nasileniu;
 • opóźniony rozwój fizyczny;
 • otyłość;
 • śpiączka obrzęku śluzowatego;
 • zwiększona podatność na choroby zakaźne;
 • megacolon:
 • pseudohyponatremia;
 • normocytarna niedokrwistość normochromowa;
 • niedoczynność przytarczyc.

Prognoza

W przypadku wczesnego rozpoczęcia leczenia rokowanie jest ogólnie korzystne. Hormonalna terapia zastępcza prowadzi do szybkiej kompensacji stanu chorego dziecka, aw przyszłości jego rozwój psychomotoryczny przebiega zgodnie z cechami wieku.

Jeśli terapia substytucyjna zostanie przepisana po wystąpieniu u dziecka objawów kretynizmu, może ona jedynie zapobiec ich dalszej progresji. W takich przypadkach dziecko przechodzi nieodwracalne i głębokie zmiany prowadzące do niepełnosprawności..

Dzieci z niedoczynnością tarczycy znajdują się pod stałą opieką endokrynologa, pediatry i neuropatologa. Przynajmniej raz na kwartał powinni określić poziom hormonu tyreotropowego we krwi.

Niedoczynność tarczycy u dzieci jest znacznie poważniejsza niż u dorosłych. Im młodsze dziecko, tym większe zagrożenie dla zdrowia związane z niedoborem hormonów tarczycy..

Zapobieganie

Zapobieganie niedoczynności tarczycy u dzieci obejmuje powołanie kobiet w ciąży, zwłaszcza mieszkających na terenach endemicznych dla niedoboru jodu, preparaty zawierające jod.

Choroby tarczycy, którym towarzyszy niedoczynność tarczycy u kobiet w ciąży, wymagają obowiązkowej terapii zastępczej.

W przypadku wykrycia wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci konieczne jest natychmiastowe leczenie, które zapobiega rozwojowi nieodwracalnych zmian i niepełnosprawności pacjentów.

Niedoczynność tarczycy u dzieci: objawy, rozpoznanie i leczenie choroby

Rodzaje chorób

Niedoczynność tarczycy może wystąpić w życiu człowieka lub być wrodzona. Czas trwania hormonalnej terapii zastępczej zależy od prawdziwej przyczyny choroby..

Niedoczynność tarczycy u dzieci może być wrodzona lub nabyta

Przed udzieleniem zaleceń specjalista musi określić rodzaj choroby. Istnieje kilka rodzajów niedoczynności tarczycy u dzieci:

 • Centralny. Choroba występuje z powodu niewystarczającej stymulacji gruczołu przez hormon tyreotropowy. Patologia tego typu nazywana jest również nabytą, ponieważ jest wywoływana przez urazy, guzy, dysfunkcję przysadki. Centralnej niedoczynności tarczycy zwykle towarzyszy wole, cukrzyca.
 • Jatrogenny. Chorobę rozpoznaje się u dzieci, które przeszły operację tarczycy. Nabyta niedoczynność tarczycy wymaga przyjmowania leków w celu skorygowania poziomu hormonów.
 • Wrodzony. Choroba występuje od urodzenia. Gruczoł tarczycy u noworodka jest niedorozwinięty, nieprawidłowo zlokalizowany lub w ogóle go nie ma. Z powodu wrodzonych wad genetycznych może mieć prawidłowy kształt i lokalizację, ale nie wytwarzać wystarczającej ilości hormonów.

Istnieje również choroba autoimmunologiczna. Niedoczynność tarczycy może rozwinąć się na tle choroby Hashimoto, przewlekłego limfocytarnego zapalenia tarczycy. Układ odpornościowy dziecka atakuje tarczycę, osłabiając funkcję komórek gruczołowych.

Ryzyko wystąpienia patologii autoimmunologicznej u dziewczynki jest 3-4 razy większe niż u chłopca.

Jeśli poziom hormonów tarczycy jest prawidłowy, endokrynolog dziecięcy rozpoznaje subkliniczną niedoczynność tarczycy. Patologia nie ma konsekwencji zagrażających życiu, ale wymaga większej uwagi na zdrowie dziecka.

Przyczyny rozwoju niedoczynności tarczycy u dzieci

Przyczyną rozwoju choroby u niemowląt mogą być czynniki środowiskowe, negatywny wpływ na płód w czasie ciąży, niewydolność podwzgórzowo-przysadkowa. Wrodzonej chorobie mogą towarzyszyć zaburzenia autoimmunologiczne. Ale nawet jeśli badania przeprowadzone w pierwszym roku życia dziecka nie ujawniły żadnych nieprawidłowości w tarczycy, choroba może się rozwinąć w przyszłości..

Następujące czynniki zwiększają ryzyko niedoczynności tarczycy u dzieci:

 • niedobór jodu;
 • Infekcja wirusowa;
 • przyjmowanie leków (lit, amiodaron, aminoglutetymid, sorafenib).

Niedoczynność tarczycy rozwija się również u dzieci poddanych radioterapii. Zaleca się sprawdzenie poziomu hormonów tarczycy po wykryciu naruszeń w pracy przysadki mózgowej.

Objawy choroby

Niedoczynność tarczycy może pozostać niezauważona przez długi czas z powodu niespecyficznych objawów. Testy hormonów tarczycy nie są wymagane przy przyjęciu do szkoły lub przedszkola. Dlatego rodzice powinni zawsze zwracać uwagę i uważnie obserwować możliwe objawy..

Niedoczynność tarczycy u dzieci często nie ma określonych objawów

Powodem umówienia się na konsultację z endokrynologiem dziecięcym powinny być następujące odchylenia:

 • skargi na ciągłe zmęczenie;
 • gwałtowny wzrost wagi;
 • sucha skóra;
 • zwiększona objętość szyi;
 • słabe mięśnie.

Powyższe objawy rzadko przeszkadzają w normalnym życiu, nie towarzyszy im ból. Jednak długotrwałe lekceważenie odchyleń może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji..

Jak rozpoznać wrodzoną niedoczynność tarczycy

Większość niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy wygląda zupełnie normalnie. Dlatego konieczne jest oddanie krwi do analizy natychmiast po urodzeniu. „Test pięty” nie jest przeprowadzany we wszystkich szpitalach położniczych, więc rodzice powinni być w stanie rozpoznać podstawowe objawy choroby u noworodków:

 • przedłużona żółtaczka;
 • zaparcie;
 • niskie napięcie mięśniowe;
 • zimne kończyny;
 • opóźnienie wzrostu i przyrostu masy ciała.

Jeśli rozpoczniesz leczenie w okresie niemowlęcym, wszystkie objawy choroby szybko znikną. Dziecko będzie się rozwijać w taki sam sposób jak zdrowi rówieśnicy.

Testy diagnostyczne, które może przepisać endokrynolog

Aby zdiagnozować wrodzony typ choroby, pobiera się krew z pięty noworodka do analizy. Badanie pozwala określić nie tylko niedoczynność tarczycy, ale także mukowiscydozę, galaktozemię.

Przed przepisaniem leczenia specjalista musi otrzymać wyniki USG, badanie krwi

Aby zdiagnozować nabytą chorobę tarczycy u dziecka, zaleca się kilka testów przesiewowych. Wytyczne kliniczne wymagają zbadania następujących wskaźników:

 • Analiza ilości tyroksyny (T4) i hormonu tyreotropowego. Diagnozę stawia się, jeśli wynik testu jest podwyższony TSH i niski poziom T4. Jeśli TSH wzrośnie na tle normalnego poziomu tyroksyny, endokrynolog przepisuje dodatkowe badanie hormonów przysadki, aby potwierdzić subkliniczny typ choroby.
 • Test na przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej. Pozwala zdiagnozować autoimmunologiczną postać choroby. Gdy diagnoza zostanie potwierdzona, poziom peroksydazy przeciwtarczycowej i antytyreoglobuliny będzie podwyższony.
 • Ultradźwięk. Badanie ultrasonograficzne wykonuje obraz tarczycy Twojego dziecka. Tkanka dotkniętego narządu może wyglądać nierówno. Ultradźwięki uważane są za badanie całkowicie bezpieczne i wykonywane są nawet u niemowląt..

Jeżeli badanie wstępne wykaże nieprawidłowości, endokrynolog skieruje na scyntygrafię. Badanie pozwala dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób tkanka tarczycy wchłania jod. Dziecku wstrzykuje się niewielką dawkę radioaktywnego jodu i napromieniowuje w komorze gamma. Zabieg jest całkowicie bezbolesny i wykonywany jest u dzieci powyżej pierwszego roku życia.

Leczenie niedoczynności tarczycy u dzieci, negatywne konsekwencje odmowy terapii

Aby wybrać indywidualny program terapii, specjalista określi rodzaj choroby na podstawie wyników badania. Leczenie będzie polegało na ciągłym przyjmowaniu syntetycznego hormonu. Dziecko będzie musiało regularnie oddawać krew do analizy, aby lekarz mógł w odpowiednim czasie dostosować dawkę. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do tabletek. Przedawkowanie może spowodować jatrogenną tyreotoksykozę.

Przedawkowanie syntetycznego hormonu może być szkodliwe dla zdrowia dziecka

Ignorowanie zaleceń klinicznych endokrynologa może prowadzić do licznych powikłań:

 • Choroby serca. Dysfunkcja tarczycy prowadzi do wzrostu całkowitego poziomu cholesterolu we krwi, upośledza funkcję pompującą serca. Bardzo często u dziecka z niedoczynnością tarczycy rozpoznaje się arytmię, zmniejszone napięcie mięśnia sercowego.
 • Odchylenia psychiczne. Brak trójjodotyroniny (T3) wywołuje depresję. Nastrój depresyjny jest szczególnie wyraźny u nastolatków. U niemowląt może występować opóźniony rozwój neuropsychiczny.
 • Neuropatia obwodowa. Jeśli nie będziesz walczyć z subkliniczną niedoczynnością tarczycy, dziecko zacznie narzekać na ból i drętwienie kończyn. Choroba może uszkodzić nerwy obwodowe.

Odmowa leczenia patologii tarczycy może w przyszłości prowadzić do poważniejszych problemów. Brak T3 i T4 opóźni wystąpienie pierwszej miesiączki u dziewcząt. Chłopiec może również doświadczyć opóźnienia w dojrzewaniu. W wieku dorosłym facet może zauważyć problemy z erekcją.

Negatywne konsekwencje leczenia wrodzonej niedoczynności tarczycy

Nabytą postać choroby można wyleczyć, korygując poziom hormonów. Ale choroba wrodzona wymaga leczenia przez całe życie. Współczesne hormony syntetyczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Ale jeśli rodzice nie przyprowadzą dziecka na okresowe badanie morfologii krwi, jeśli zostaną pobrane nieprawidłowo, może rozwinąć się nadczynność tarczycy. Następujące znaki powinny ostrzegać:

 • pojawienie się obrzęku wokół kostek lub stóp;
 • biegunka;
 • drżenie kończyn;
 • problemy ze snem, nadpobudliwość;
 • ciepło
 • utrata masy ciała

Aby wyeliminować negatywne konsekwencje, wystarczy dostosować dawkę hormonu.

Dieta dzieci z niedoczynnością tarczycy

Oprócz leczenia choroby syntetycznymi hormonami konieczne jest zapewnienie dziecku wystarczającej ilości jodu z diety. W menu musisz wpisać ryby, produkty mleczne. Do gotowania zaleca się stosowanie soli jodowanej. Aby utrzymać prawidłowy poziom hormonów stymulujących tarczycę, należy okresowo podawać dziecku pokarmy bogate w cynk: wołowinę, kurze jaja, orzeszki piniowe..

Zabronione powinny być produkty zawierające substancje goitrogenne w składzie:

 • soja, tofu;
 • kalafior, szpinak, brokuły;
 • brzoskwinie, truskawki;
 • migdały, orzeszki ziemne, orzechy włoskie.

Nie wykluczaj z diety wszystkich wymienionych produktów. Musisz tylko ograniczyć użycie potencjalnie niebezpiecznej żywności.

Aby poradzić sobie z niedoczynnością tarczycy, należy przestrzegać zaleceń lekarskich, karmić dziecko odpowiednim pokarmem

Niedoczynność tarczycy u dzieci jest niebezpieczna, ponieważ może przebiegać utajona, bez wyraźnych objawów. Przyjmowanie syntetycznych hormonów pozwoli dziecku żyć pełnią życia. Terapia pozwala zrekompensować już powstałe opóźnienie rozwojowe. Gdy tylko dziecko osiągnie wiek szkolny, konieczne będzie omówienie niuansów choroby, znaczenia codziennego przyjmowania tabletek. Jeśli testy wykazały gwałtowny wzrost lub spadek ilości hormonu we krwi, należy zacząć osobiście monitorować przyjmowanie leków. Dostępne są specjalne organizery lub dozowniki tabletek. W okresie dojrzewania dziecko powinno dokładnie znać przepisaną dawkę, częstotliwość kontrolnych badań krwi.

Wrodzona niedoczynność tarczycy u dzieci: objawy, zdjęcia, leczenie, profilaktyka

Wrodzona niedoczynność tarczycy jest przewlekłą dolegliwością skutkującą nieprawidłowościami w czynności tarczycy. Rezultatem jest synteza niewystarczających ilości hormonów. Jakie są przyczyny i konsekwencje rozwoju takiej choroby u dzieci? Jakie jest niebezpieczeństwo choroby i jak ją leczyć?

Etiologia wrodzonej niedoczynności tarczycy

Gruczoł tarczycy jest najważniejszym organem w budowie układu hormonalnego. Powierzono jej wiele funkcji niezbędnych do pełnego rozwoju dziecka. Mózg otrzymuje wszystkie informacje z otaczającego świata poprzez zmysły. Organizm z kolei funkcjonuje dzięki specjalnym substancjom biochemicznym - hormonom. Mediatorem między ciałem a mózgiem jest układ neuroendokrynny.

Głównymi organami, które przetwarzają wszystkie informacje, są przysadka mózgowa i podwzgórze. To od nich tarczyca otrzymuje sygnał do wydzielania dokładnie tego hormonu, którego potrzebuje organizm ludzki.

Trudno sobie wyobrazić, ile ważnych funkcji spełnia ten gruczoł:

 • Kontrola metaboliczna.
 • Kontrola temperatury ciała.
 • Niższy poziom cholesterolu.
 • Rozwój intelektu.
 • Synteza witaminy A w wątrobie.
 • Stymuluj rozwój dzieci.
 • Regulacja procesów metabolicznych z udziałem wapnia, białek, tłuszczów i węglowodanów.

Sugeruje to, że tarczyca ma bezpośredni wpływ na proces pełnego rozwoju dziecka. Odgrywa jedną z głównych ról w tworzeniu szkieletu i układu nerwowego. Jeśli tarczyca jest zdrowa, wytwarza dwa rodzaje hormonów: trójjodotyroninę i tyroksynę. Ostatnio coraz częściej wykrywa się wrodzoną niedoczynność tarczycy u noworodków.

Warto pomyśleć o tym, jak zaburzona jest praca organizmu w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania tarczycy. Jeśli u noworodka zdiagnozowana zostanie niedoczynność tarczycy, oznacza to, że tarczyca produkuje mniej tych hormonów. Ich niedobór może mieć poważny negatywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu jako całości. Jeśli te hormony nie wystarczą, rozwój fizyczny i umysłowy dziecka zaczyna zwalniać, jego wzrost znacznie spowalnia. Noworodek zaczyna przybierać na wadze, rozwija się chroniczne zmęczenie, obserwuje się spadek energii i dochodzi do naruszenia rytmu serca i ciśnienia krwi. Ponadto zaburzona jest aktywność jelit, rozwija się łamliwość kości..

Dlaczego wrodzona niedoczynność tarczycy występuje u noworodków??

Główne przyczyny rozwoju niedoczynności tarczycy

Obecnie lekarze wyróżniają wiele czynników, które mogą wywołać chorobę. Najważniejsze z nich to:

 • Czynnik dziedziczności. Ta choroba jest wysoce zależna od genetyki. Często dochodzi do naruszenia tarczycy podczas rozwoju wewnątrzmacicznego, czyli na długo przed narodzinami dziecka. To właśnie z mutacją genetyczną lekarze kojarzą tę patologię. Zdjęcia wrodzonej niedoczynności tarczycy przedstawiono poniżej.
 • Naruszenie tworzenia hormonów. Podobna niewydolność może wystąpić w wyniku zmniejszenia wrażliwości tarczycy na jod. W niektórych przypadkach dochodzi do naruszeń w procesie transportu substancji niezbędnych do syntezy hormonów. Czasami przyczyną mogą być zaburzenia metaboliczne związane z jodem.
 • Zaburzenia w podwzgórzu, które jest ośrodkiem układu nerwowego. Reguluje czynność tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Zatem absolutnie każde uszkodzenie podwzgórza może prowadzić do poważnych problemów w układzie hormonalnym..
 • Zmniejszona wrażliwość na tarczycę. Podobne zjawisko może wystąpić w wyniku przyjmowania leków przeciwtarczycowych w czasie ciąży..
 • Guzy tarczycy. Z jakich innych powodów może wystąpić wrodzona niedoczynność tarczycy u dzieci??
 • Choroby o charakterze autoimmunologicznym.
 • Zmniejszona odporność.
 • Przedawkowanie niektórych rodzajów leków. Należą do nich preparaty litu, kortykosteroidy, beta-blokery, witamina A..
 • Choroby o charakterze wirusowym.
 • Napromienianie substancjami radioaktywnymi.
 • Brak jodu w organizmie.
 • Terapia lekami zawierającymi radioaktywny jod.
 • Inwazje pasożytnicze.

Jak widać, istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do rozwoju wrodzonej niedoczynności tarczycy. Nie wszystkie możliwe przyczyny są wymienione powyżej. Najczęściej lekarze nie potrafią dowiedzieć się, w jaki sposób z powodów stała się ona czynnikiem prowokującym w rozwoju tej wrodzonej niedoczynności tarczycy u dziecka.

Główne rodzaje niedoczynności tarczycy

Choroba ta charakteryzuje się zmniejszeniem wydzielania hormonów tarczycy, które są odpowiedzialne za procesy metaboliczne w organizmie. Obecnie niedoczynność tarczycy jest dość powszechna. Występuje w różnych formach i na różnych etapach..

Największym problemem jest to, że choroba może przebiegać bezobjawowo przez długi czas. W rezultacie istnieje wiele powikłań, które później komplikują leczenie..

Formy niedoczynności tarczycy

Przyczyną wrodzonej niedoczynności tarczycy jest wiele różnych czynników. Eksperci twierdzą, że przyczyny zależą bezpośrednio od postaci choroby. Do tej pory istnieją tylko dwie formy niedoczynności tarczycy:

 • Wrodzony.
 • Nabyty.

Z reguły wrodzona niedoczynność tarczycy jest przenoszona w czasie ciąży. Rozpoczyna się niszczenie tarczycy. Po urodzeniu dziecka podobny czynnik może wywołać niedorozwój ośrodkowego układu nerwowego u noworodka, powstanie nieprawidłowego szkieletu i opóźnienie rozwoju.

Niedoczynność tarczycy w nabytej postaci może wystąpić, jeśli dana osoba nie spożywa wystarczającej ilości jodu, a także w wyniku operacji wykonanej na tarczycy. W niektórych przypadkach sam ludzki układ odpornościowy może wywołać chorobę, która uszkadza ważny gruczoł.

Rodzaje patologii

Klasyfikując zmiany patologiczne zachodzące w tarczycy, eksperci wyróżniają następujące rodzaje niedoczynności tarczycy:

 • Pierwotna wrodzona niedoczynność tarczycy.
 • Wtórna niedoczynność tarczycy.
 • Trzeciorzędowa niedoczynność tarczycy.

Przyczyny pierwotnego rodzaju choroby

Każdy z tych typów niedoczynności tarczycy ma określone przyczyny. Na przykład pierwotna wrodzona niedoczynność tarczycy występuje pod wpływem czynników bezpośrednio związanych z tarczycą. Czynniki te obejmują:

 1. Wrodzone patologie, które powstały podczas tworzenia narządu.
 2. Patologie o charakterze genetycznym.
 3. Różne procesy zapalne, które bezpośrednio wpływają na tarczycę.
 4. Brak jodu w organizmie.

Przyczyny wtórnej niedoczynności tarczycy

Postać wtórna powstaje w wyniku uszkodzenia przysadki mózgowej, co powoduje wstrzymanie syntezy hormonu TSH. W takim przypadku główne czynniki wywołujące początek choroby obejmują:

 1. Wrodzony niedorozwój przysadki mózgowej.
 2. Częste i obfite krwawienie.
 3. Infekcje i urazy mózgu.
 4. Obecność guza przysadki.

Faza trzecia następuje w wyniku zaburzeń w funkcjonowaniu podwzgórza.

Objawy i główne objawy wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci

Z reguły niedoczynność tarczycy nie objawia się w żaden sposób w pierwszych dniach życia dziecka. Dopiero po kilku miesiącach zaczynają pojawiać się pierwsze objawy. W tym czasie lekarze i rodzice zaczynają dostrzegać pierwsze oznaki opóźnienia rozwojowego. Należy zauważyć, że u niektórych noworodków objawy niedoczynności tarczycy zaczynają się pojawiać już od pierwszych dni życia..

Najbardziej typowe objawy wrodzonej niedoczynności tarczycy u dzieci to:

 • Dziecko rodzi się z dużą wagą, ponad 3,5 kilograma.
 • Niemowlę urodzone po urodzeniu z typowymi objawami, takimi jak pomarszczona skóra, długie paznokcie.
 • Obrzęk twarzy, ust, powiek.
 • Długotrwała żółtaczka.
 • Występuje obrzęk dołu podobojczykowego, który wygląda jak gęste opuszki.
 • Usta dziecka są stale otwarte, język rozłożony.
 • Istnieją oznaki niedojrzałości płciowej.
 • Pierwsze odchody z trudem mijają.
 • Dziecko płacze szorstko.
 • Trudne gojenie się pępka, często przepukliny.
 • Cyjanotyczny trójkąt nosowo-wargowy.

Objawy wrodzonej niedoczynności tarczycy są indywidualne, dlatego konieczna jest konsultacja z pediatrą.

Jeśli nie rozpoczniesz leczenia w pierwszym miesiącu życia, możliwy jest rozwój opóźnień umysłowych, fizycznych, mowy i psychoemocjonalnych u noworodka. Medycyna nazywa ten stan kretynizmem..

Inne objawy

Jeśli leczenie jest niewystarczające, to po trzecim miesiącu życia mogą zacząć się rozwijać inne objawy wrodzonej niedoczynności tarczycy:

 • Zmniejszony apetyt.
 • Proces połykania jest zaburzony.
 • Następuje złuszczanie skóry.
 • Powstają przewlekłe zaparcia.
 • Obecna niska temperatura.
 • Mięśnie są podatne na niedociśnienie.
 • Skóra staje się sucha i blada.
 • Włosy zaczynają się łamać.

Obraz kliniczny wrodzonej niedoczynności tarczycy u starszych dzieci

Nieco dalej, w starszym wieku, rozwijają się inne objawy:

 • Występuje opóźnienie w rozwoju fizycznym i umysłowym.
 • Zmiany wyrazu twarzy.
 • Zęby pojawiają się późno.
 • Ciśnienie jest zawsze niskie.
 • Rzadki puls.
 • Zwiększony rozmiar serca.

Diagnoza niedoczynności tarczycy

Rozpoznanie choroby u noworodków wyłącznie na podstawie objawów to dość skomplikowana procedura. Dlatego dzieci są badane wcześnie. Należy zauważyć, że diagnostyka wrodzonej niedoczynności tarczycy u noworodków jest przeprowadzana dla absolutnie wszystkich dzieci w szpitalu. Ta analiza jest przeprowadzana od trzeciego do czwartego dnia po urodzeniu. Krew pobierana jest z pięty dziecka do badania w celu określenia poziomu hormonu TSH. Jeśli badanie wykaże wynik powyżej 50 mU / l, może to wskazywać na możliwą obecność choroby.

Ponadto diagnozę wrodzonej niedoczynności tarczycy przeprowadza się za pomocą skali Apgar. Ta technika jest testem, według którego punkty są sumowane, jeśli dziecko ma jedną lub drugą oznakę choroby. Poniżej znajdują się znaki i liczba punktów, które należy dodać, jeśli taki znak jest obecny:

 • występuje zaparcie - 2 punkty;
 • obrzęk twarzy - 2 punkty;
 • przepuklina pępkowa - 2 punkty;
 • żółtaczka trwająca dłużej niż 21 dni - 1 punkt;
 • bladość skóry - 1 punkt;
 • język jest powiększony - 1 punkt;
 • osłabienie mięśni - 1 punkt;
 • waga dziecka przy urodzeniu wynosi ponad 3,5 kilograma - 1 punkt;
 • ciemiączko tylne jest otwarte - 1 punkt;
 • ciąża trwała ponad 40 tygodni - 1 punkt.

Jeśli suma przekracza pięć punktów, można podejrzewać noworodka o niedoczynność tarczycy.

Leczenie wrodzonej niedoczynności tarczycy

W przypadku potwierdzenia takiej diagnozy należy natychmiast rozpocząć terapię. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo różnych komplikacji. Z reguły leczenie opiera się na hormonalnej terapii zastępczej. Pozwala organizmowi na prawidłowe funkcjonowanie. Niestety, tarczyca nie będzie już w stanie samodzielnie wydzielać hormonów. Niedoczynność tarczycy jest stanem wymagającym leczenia przez całe życie.

Jeśli specjalista wybierze odpowiedni lek i przepisuje odpowiednią dawkę, dziecko zacznie się prawidłowo rozwijać, praktycznie nadążając za zdrowymi dziećmi. Nie będzie trudności w komunikacji czy nauce.

Noworodki, u których zdiagnozowano wrodzoną niedoczynność tarczycy, są bardzo podatne na różne choroby wirusowe ze względu na niedorozwinięty układ odpornościowy. Ponadto możliwe jest opóźnienie w rozwoju fizycznym. Należy to jasno zrozumieć i nie wymagać od dziecka niemożliwego..

Ważne są również stałe wizyty u lekarza prowadzącego. Tylko specjalista jest w stanie terminowo zidentyfikować możliwe odchylenia. Najczęściej można je wyeliminować, po prostu dostosowując dawkę leku. Gdy dziecko rośnie, wzrasta jego zapotrzebowanie na hormony. Ponownie, tylko specjalista, biorąc pod uwagę wyniki badań, będzie mógł dostosować dawkę leku do potrzeb organizmu..

Terapia lekami

Podczas leczenia wrodzonej niedoczynności tarczycy leki mogą być przepisywane wyłącznie przez endokrynologa. Surowo zabrania się wybierania i przyjmowania takich leków według własnego uznania. Jak powiedzieliśmy nieco powyżej, hormonalna terapia zastępcza jest sercem leczenia wrodzonej niedoczynności tarczycy. Najczęściej lekarze wolą stosować następujące leki:

 1. „Eutirox”.
 2. „L-tyroksyna”.
 3. „Tyro-4”.
 4. „Sól sodowa lewotyroksyny”.
 5. „L-tyroksyna-Farmak”.
 6. „L-tyroksyna-Acri”.

Lek "Lewotyroksyna" w swoim składzie chemicznym "jest podobny do hormonu tarczycy. To właśnie odróżnia ten lek od innych..

Jak już wiemy, niedoczynność tarczycy ma negatywny wpływ na funkcje poznawcze. Pod tym względem kompleks terapii zawiera leki poprawiające metabolizm w mózgu dziecka. Lekarze preferują następujące leki z tej grupy:

 1. „Nootropil”, „Piracetam”, „Lu-cetam”.
 2. „Ganevrin”, „Aminalon”, „Gammanol”, „En-cephalon”.
 3. „Piryditol”, „Pirytynol”, „Encefabol”.
 4. „Tanakan”.
 5. Cerebrolysin.
 6. „Mexidol”.

Ponadto konieczne jest, aby dziecko z wrodzoną niedoczynnością tarczycy znajdowało się pod stałą opieką defektologa i psychologa. Szeroko stosuje się różne techniki korygowania zaburzeń poznawczych, na przykład terapia grami.

W połączeniu z tymi lekami przepisuje się leki przeciw niedokrwistości, na przykład kwas foliowy, preparaty żelaza, w tym Ferroplex i Ferrum Lek, a także witaminy należące do grupy B..

Należy przyjmować środki przeczyszczające, na przykład Senade, Lactulose, Bisacodyl, Regulax.

Należy zauważyć, że jeśli lekarz prowadzący wybrał prawidłową dawkę hormonów, wówczas leki z tej drugiej grupy nie będą musiały być przyjmowane.

Dieta

W połączeniu z farmakoterapią konieczne jest przestrzeganie specjalnej diety, która implikuje obniżenie wartości energetycznej pożywienia i stymulację procesów utleniania w organizmie. Oznacza to, że jeśli u dziecka zdiagnozowano niedoczynność tarczycy, pokazano mu dietę, w której ilość spożywanych węglowodanów jest znacznie zmniejszona, a spożycie tłuszczu jest również nieznacznie zmniejszone..

Eksperci zalecają ograniczenie żywności zawierającej znaczne ilości cholesterolu i łatwo przyswajalnych węglowodanów. Należą do nich: ryby, kawior, tłuste mięso, tłuszcze zwierzęce, mózgi i wnętrzności zwierząt, śmietana i masło, miód, dżem, cukier, wszystkie produkty mączne.

Dla dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy bardzo korzystne są pokarmy bogate w błonnik. Dlatego dieta powinna opierać się na spożyciu warzyw, niesłodzonych jagód i owoców..

Te pokarmy przyczyniają się do tego, że trawienie węglowodanów jest znacznie utrudnione. Rezultatem tej diety jest opróżnienie jelit. Dodatkowo duże ilości błonnika roślinnego pozwalają na dostatecznie szybkie nasycenie się przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wartości energetycznej diety..

Białka muszą znaleźć się w jadłospisie, stymulują procesy metaboliczne.

Jeśli dziecko ma zaparcia, wprowadzanie do diety sfermentowanych produktów mlecznych, na przykład jogurtu i kefiru, nie będzie zbyteczne. Bardzo przydatne jest stosowanie chleba żytniego, soku z buraków, suszonych śliwek.

Dietetycy najczęściej sugerują jako podstawę dietę numer 10. W przypadku otyłości, bardziej odpowiednia będzie dieta numer 8.

Co to jest zapobieganie wrodzonej niedoczynności tarczycy?

Środki zapobiegawcze

Aby zapobiec rozwojowi choroby, takiej jak niedoczynność tarczycy, należy przestrzegać kilku prostych wskazówek:

 • Zaleca się prowadzenie prawidłowego trybu życia i rezygnację ze złych nawyków w czasie ciąży.
 • Powinieneś monitorować swoje zdrowie. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, skonsultuj się z lekarzem.
 • Warto zbilansować swoją dietę, uzupełnić ją białkami. Zaleca się, jeśli to możliwe, unikać tłustych potraw i dużych ilości węglowodanów..
 • W żadnym wypadku nie należy samoleczenia.

Niedoczynność tarczycy u dzieci: objawy i leczenie

Stan długotrwałego, uporczywego niedoboru hormonów tarczycy nazywany jest niedoczynnością tarczycy.

Ta choroba to funkcjonalny brak hormonów, patologiczne zaburzenie metabolizmu hormonalnego. Zwykle występuje przy zmniejszeniu lub całkowitej utracie funkcji tarczycy (kontrola temperatury ciała; regulacja metabolizmu białek, tłuszczów, węglowodanów, wapnia; tworzenie inteligencji). Przebieg i rokowanie zależą od wieku, w którym choroba się rozwinęła, jak wcześnie została wykryta i jak przeprowadzono leczenie. Duże znaczenie ma również przyczyna patologii, ponieważ w niektórych sytuacjach niedoczynność tarczycy u dzieci jest prawie niemożliwa do wyleczenia..

Rodzaje i przyczyny choroby

Rozróżnij pierwotne i wtórne formy niedoczynności tarczycy u dzieci.

 1. Pierwotna wrodzona niedoczynność tarczycy u dzieci jest konsekwencją wewnątrzmacicznego rozwoju hipoplazji podczas tworzenia się tarczycy. Dzieci rodzą się z niewydolnością tarczycy. Przyczyną mogą być predyspozycje genetyczne, choroby wirusowe, niedobór jodu, osłabiona odporność matki.

Pierwotna nabyta niedoczynność tarczycy rozwija się z powodu dysfunkcji hormonów w czasie procesu zapalnego, autoimmunologicznego. Przyczyny rozwoju to: brak jodu, operacja tarczycy, terapia lekami zawierającymi tyrostat.

 1. Wtórna niedoczynność tarczycy u dzieci jest konsekwencją uszkodzenia przysadki mózgowej i podwzgórza, których funkcje wpływają na funkcjonowanie układu hormonalnego i ośrodkowego układu nerwowego.

Objawy

Bardzo ważne jest terminowe zdiagnozowanie choroby we wczesnych stadiach rozwoju. Obecność niedoczynności tarczycy u dzieci prowadzi do opóźnionego rozwoju fizycznego i psychicznego. Objawy u noworodka mogą obejmować:

 • stan zahamowany;
 • częsty sen;
 • duża waga;
 • opuchnięte powieki;
 • słaby apetyt;
 • wzdęcia, zaparcia;
 • niedorozwój genitaliów.

Nabyta niedoczynność tarczycy objawia się następującymi objawami:

 • zmęczenie;
 • nieproporcjonalna budowa ciała;
 • kiepska pamięć;
 • agresywność połączona ze stanem letargu;
 • niski wzrost, duża waga.

Niestety, gdy pojawiają się pierwsze objawy, rodzice przypisują im nadmierne lenistwo lub brak snu. I tylko połączenie objawów sprawia, że ​​szukamy pomocy medycznej, gdy konieczne jest zdiagnozowanie niedoczynności tarczycy o umiarkowanym nasileniu..

Diagnoza choroby

Aby zdiagnozować wrodzoną postać u noworodka, bada się badanie krwi włośniczkowej. Jeśli wynik testu przesiewowego jest pozytywny, badana jest tarczyca. Analizy poziomu wolnego, całkowitego T3, T4 i TSH (hormonu tyreotropowego) w surowicy krwi, wykonanie testów z tyroliberyną, scyntygrafia, USG. Również naruszenia w tworzeniu się szkieletu kostnego są sprawdzane za pomocą prześwietlenia.

Niedoczynność tarczycy: leczenie

W leczeniu niedoczynności tarczycy określa się hormonalną terapię zastępczą. W przypadku formy pierwotnej hormonalna terapia zastępcza jest przepisywana na całe życie, leczenie wtórnej niedoczynności tarczycy, hormonalna terapia zastępcza odbywa się na kursach. Przepisywany lek lewotyroksyna (L-tyroksyna), która jest syntetycznym substytutem hormonu tarczycy. Dawkę oblicza się na kilogram masy ciała 10-15 mcg podczas wstępnego leczenia, monitorując stan, parametry biochemiczne. W trakcie leczenia zalecane są preparaty witaminowe z grup A i B12, dietoterapia, zabiegi masażu i ćwiczenia terapeutyczne. W przypadku ciężkiej niedoczynności tarczycy (kretynizmu) całkowite wyleczenie jest prawie niemożliwe. Przepisany lek L-tyroksyna poprawia rokowanie w hormonalnej terapii zastępczej.

Niedoczynność tarczycy u dzieci

Niedoczynność tarczycy u dziecka objawia się letargiem, późnym rozwojem ciemiączka, osłabieniem mięśni. W dzieciństwie choroba prowadzi do poważnych konsekwencji - upośledzenia umysłowego i dojrzewania.

W przypadku niedoczynności tarczycy u dzieci leczenie polega na trwającej całe życie terapii zastępczej lewotyroksyną sodową. Rokowanie choroby jest korzystne dzięki terminowej i ciągłej terapii.

Rodzaje niedoczynności tarczycy u dzieci

W większości przypadków, bo 85%, niedobór tarczycy u dziecka jest uważany za wrodzoną patologię. Ponadto 10-15% to anomalia genetyczna narządu dokrewnego. Rzadziej niedoczynność tarczycy u dzieci jest chorobą nabytą..

Lekarze rozróżniają kilka postaci niedoczynności tarczycy - pierwotną, wtórną, trzeciorzędową. Zależy to od poziomu, na którym zawodzi produkcja hormonów. Przyczyna może leżeć w samej tarczycy lub w wyższych ośrodkach mózgu - przysadce mózgowej, podwzgórzu.

Patologia różni się stopniem nasilenia objawów u dzieci:

 • postać przejściowa, która występuje na obszarach endemicznych z powodu niedoboru jodu;
 • opcja subkliniczna (ukryta) bez wyraźnych znaków;
 • jawna niedoczynność tarczycy z żywym obrazem klinicznym choroby.

Uwaga! W przeważającej większości przypadków wykrywa się pierwotną postać choroby, w której tarczyca nie jest w stanie wytwarzać hormonów.

Dlaczego u dzieci występuje niedoczynność tarczycy?

Niedostateczne poziomy hormonów stymulujących tarczycę występują na różnych poziomach układu hormonalnego organizmu. Najczęstszymi przyczynami pierwotnej niedoczynności tarczycy są:

 • aplazja - brak organu jako takiego;
 • hipoplazja - niedorozwinięta struktura tarczycy;
 • przemieszczenie gruczołu.

Zmiany te następują przy zwiększonym napromieniowaniu, niedostatecznym spożyciu jodu z pożywienia. Dominująca rola należy do wcześniejszych infekcji matki, obecności endemicznego wola lub autoimmunologicznego zapalenia gruczołu.

Tak poza tym! Niedobór jodu u matki jest częstą przyczyną wrodzonej niedoczynności tarczycy w regionach endemicznych.

Nabyta niedoczynność tarczycy u dzieci rozwija się wraz z guzami samego gruczołu, przysadki mózgowej lub podwzgórza.

Postać wtórną rozpoznaje się, gdy zawodzi przysadka mózgowa, ośrodek w mózgu, który stymuluje produkcję hormonu tarczycy. W tym samym czasie sam gruczoł działa normalnie..

Trzeciorzędowa niedoczynność tarczycy jest konsekwencją zaburzeń występujących w podwzgórzu - najwyższym narządzie regulacyjnym mózgu.

Objawy u noworodków

U noworodków chorobę można podejrzewać, jeśli dziecko urodziło się od matki w 40–42 tygodniu ciąży. Oznaki niedoczynności tarczycy u dziecka:

 • utrzymująca się żółtaczka;
 • duża masa urodzeniowa 3,5–4 kg;
 • późne zamknięcie ciemiączka;
 • półotwarte usta z szerokim językiem;
 • niski płacz, podobny do ochrypłego głosu z powodu obrzęku strun głosowych;
 • późne gojenie się rany pępowinowej;
 • spadek temperatury ciała, który objawia się zimnymi dłońmi i stopami;
 • powolny odruch ssania;
 • spowolnienie pulsu;
 • obrzęk twarzy i powiek, języka i palców.

Przy łagodnej postaci choroby w okresie wrodzonym objawy nie zawsze są traktowane przez lekarzy jako patologia endokrynologiczna.

Uwaga! W przypadku karmienia piersią objawy są łagodzone przez przyjmowanie hormonów od matki wraz z mlekiem. W miarę rozwoju dziecka nasilają się objawy tarczycy.

U dzieci poniżej pierwszego roku życia pojawiają się objawy niedoczynności tarczycy. Występuje opóźnienie w rozwoju psychomotorycznym. Dzieciak jest ospały, nieaktywny, opóźniony wzrostem i wagą. Jego ciemiączko zamyka się z opóźnieniem, a zęby ząbkują. Dziecku trudno jest nabyć umiejętności siedzenia, raczkowania, stania na nogach.

Dzieci z niedoczynnością tarczycy są obojętne na otaczający je świat, nie nawiązują kontaktu, nie wymawiają poszczególnych sylab. Niemowlęta różnią się od swoich rówieśników i wyglądem.

Skóra jest sucha, włosy kruche i pozbawione życia, temperatura ciała jest obniżona. Ze strony układu pokarmowego obserwuje się zaparcia. W analizie krwi obwodowej wykrywa się spadek hemoglobiny, rozwija się niedokrwistość.

Jeśli chodzi o okres rozwoju prenatalnego, zarodek powstaje z wadami w rozwoju mózgu, a następnie rozwija się kretynizm, wzrost karłowatości. Ponadto upośledzone jest tworzenie się okolicy narządów płciowych. Szkielet jest zdeformowany, następuje spadek słuchu i mowy aż do poziomu głuchoniemego.

Objawy niedoczynności tarczycy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży

Objawy choroby występują w wieku przedszkolnym, ale nie zawsze objawia się zaburzeniami rozwoju umysłowego. Natomiast dzieci z niedoczynnością tarczycy w okresie dojrzewania są otyłe, szybko przybiera na wadze i zahamowany wzrost..

Uwaga! Zmniejsza się produkcja hormonów płciowych. U dziewcząt może to prowadzić do późnej miesiączki. Ponadto upośledzenie umysłowe prowadzi do pogorszenia wyników w nauce..

W przypadku niedoczynności tarczycy charakterystyczne są zaburzenia układu pokarmowego - zapalenie żołądka, zaparcia, słaby apetyt. Występuje pogorszenie słuchu z powodu obrzęku przewodów słuchowych.

Zmianom błony śluzowej nosa towarzyszy upośledzenie oddychania przez nos. Od strony serca rozwija się bradykardia zatokowa. Głównym objawem wrodzonej postaci choroby jest nagromadzenie płynu w osierdziu..

Dzieci z niedoczynnością tarczycy mają pewne cechy fizyczne. Mają suchą skórę z marmurkowatym wzorem, co wiąże się ze zmniejszoną funkcją gruczołów łojowych i potowych. Włosy są łamliwe i matowe, podatne na wypadanie i powolny wzrost. Pazury łuszczą się, podatne na pękanie.

Dzieci z niewystarczającym poziomem hormonów stymulujących tarczycę charakteryzują się niskim wzrostem i słabo rozwiniętym szkieletem twarzy z zapadniętym grzbietem nosa. Występuje opóźnienie w rozwoju seksualnym.

Jak rozpoznać chorobę

Stanowy program przewiduje badanie przesiewowe dzieci w wieku 4-5 dni w celu wykluczenia lub rozpoznania niedoczynności tarczycy. W tym celu zaleca się badanie krwi na poziom TSH..

Wskaźnik mierzy zdolność tarczycy do produkcji hormonów. Kiedy wzrasta, wraz z prawidłową T4, ustala się diagnozę niedoczynności tarczycy.

Aby wykryć wrodzoną niedoczynność tarczycy, wykonuje się badanie krwi na poziomy T3 i T4 oraz określa się przeciwciała przeciwtarczycowe.

Dodatkowo wykonuje się badanie ultrasonograficzne (USG) tarczycy. Scyntygrafia ujawnia obecność jakichkolwiek zmian strukturalnych w narządzie - przemieszczenie, niedorozwój. Schorzenie układu kostnego określa się na podstawie zdjęcia rentgenowskiego stawów kolanowych.

Leczenie

Badania endokrynologów ujawniły bezpośredni związek między rozpoczęciem terapii choroby a późniejszym poziomem rozwoju umysłowego. Zauważono, że im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większe szanse na uniknięcie poważnych konsekwencji w przyszłości i teraźniejszości..

W większości krajów interwencje terapeutyczne przeprowadza się nie później niż w pierwszym miesiącu życia. Środki terapeutyczne dla noworodka w Rosji rozpoczynają się natychmiast po wykryciu niedoczynności tarczycy. Większości dzieci przepisuje się dożywotnie terapię sztucznym analogiem naturalnego hormonu L-tyroksyny sodowej.

Dawkę oblicza się na 10-15 mcg / kg masy ciała dziecka. Leki analogowe - Eutirox, L-tyroka, L-tyroksyna-Farmak, Bagotyrox. Dzienna dawka jest przepisywana w jednej dawce.

Pokruszoną tabletkę z niewielką ilością wody podaje się do wypicia rano na pół godziny przed posiłkiem. Leczenie przeprowadza się pod kontrolą TSH w surowicy 2 tygodnie i 1,5 miesiąca po rozpoczęciu kursu.

Kompleksowa terapia obejmuje rodzaje leczenia:

 • witaminy A i B12;
 • leki rozszerzające naczynia krwionośne z grupy nootropów - Piracetam, Kwas hopanowy;
 • duży wpływ ma terapia żywieniowa przepisana przez dietetyka;
 • ćwiczenia fizjoterapeutyczne pod okiem metodologa;
 • masaż.

Ważny! Dzięki terminowemu leczeniu niedoczynności tarczycy poziomy hormonów są znormalizowane. Dzieci rozwijają się normalnie fizycznie i psychicznie.

Przemijająca postać choroby ustępuje samoistnie po wyeliminowaniu przyczyn choroby. Dzieci z zaburzeniami czynności tarczycy wymagają ambulatoryjnej obserwacji endokrynologa, neuropatologa, logopedy.

W przypadku subklinicznej niedoczynności tarczycy leczenie farmakologiczne nie zawsze jest wymagane. Częściej wymagana jest obserwacja podczas diety.

Wskazówki dla rodziców

Kobietom w ciąży zaleca się badanie hormonów tarczycy w pierwszym i trzecim trymestrze, aby zapobiec chorobie u dzieci. Wytyczne kliniczne dla matek z niedoczynnością tarczycy:

 1. Jeśli zauważysz senność u dziecka, zimne dłonie i stopy, powolny odruch ssania, koniecznie skontaktuj się z endokrynologiem dziecięcym. U nastolatków spadek produkcji hormonów tarczycy jest wskazywany przez łamliwe paznokcie, upośledzenie pamięci, obrzęk nóg i pogorszenie wyników w nauce.
 2. W przypadku wykrycia obniżonej czynności tarczycy leczenie przeprowadza się natychmiast.
 3. Dzieci powinny być monitorowane przez endokrynologa, neurologa z okresową kontrolą hormonów tyreotropowych.

Aby zapobiec chorobom endokrynologicznym u dzieci, przyszła mama powinna spożywać jod z jedzeniem. W tym celu co tydzień w menu znajdują się owoce morza i wodorosty. Na obszarach endemicznych endokrynolog przepisuje preparaty jodu kobietom w ciąży.

Podczas leczenia dieta dzieci składa się również z wystarczającej ilości pokarmów zawierających jod. Jeśli terapia zostanie rozpoczęta natychmiast po wykryciu choroby, stan dziecka i wyniki badań krwi zostaną znormalizowane.

W przypadku niedoczynności tarczycy u dzieci najważniejsze jest zidentyfikowanie i rozpoczęcie leczenia na czas. Sztuczna hormonalna terapia zastępcza trwa przez całe życie i może być dostosowywana przez endokrynologa. Jeśli przestrzegane są zalecenia lekarza, dzieci nie pozostają w tyle w rozwoju intelektualnym, fizycznym i seksualnym.

Top